Szkolna Grupa Wolontariatu "Podaj Dłoń"

Wolontariusze w akcji

Szkolna Grupa Wolontariatu „Podaj Dłoń” powstała w listopadzie 2001 roku, z inicjatywy ówczesnej Pani Pedagog – Jolanty Tonkiewicz. Od tego czasu wolontariusze II Liceum Ogólnokształcącego pomagają osobom potrzebującym, angażują się w akcje charytatywne, realizują różnorodne przedsięwzięcia i projekty. Szkolna Grupa Wolontariatu, w ramach działania kilku sekcji, współpracuje z wieloma instytucjami w środowisku lokalnym, wspierając dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, chore i ubogie. Uczniowie pomagając wykazują się wielkim zaangażowaniem i empatią, rozwijając przy okazji swoje umiejętności, kompetencje i zainteresowania. Obecnie Szkolna Grupa Wolontariatu „Podaj Dłoń” zrzesza uczniów wszystkich klas, a jej opiekunką jest Pani Bogna Spychalska.


Obraz


„Wolontariat – to dawanie siebie innym, skupianie uwagi nie na sobie, tylko na potrzebie drugiego człowieka. Niesamowita frajda, zabawa, świetny czas ze znajomymi ze szkoły. Koncerty, spektakle, teatrzyki, akcje charytatywne, dzień praw dziecka, WOŚP – to wszystko bardzo jednoczy! Wolontariat daje wielką frajdę, nam uczniom, ale też dużo może pomóc odbiorcom, ludziom potrzebującym, młodszym dzieciaczkom. Wolontariat to nauka odpowiednich postaw! Szkoła to nie tylko lekcje, ale też kontakt z drugim człowiekiem.”

Marcelina

Obraz


„Dlaczego warto być wolontariuszem? Myślę, że sama wartość pomagania innym sprawia, że tak chętnie działam na rzecz potrzebujących. Podejmując się pracy wolontariackiej realizuję określone działania, przez co mogę także nabywać nowe umiejętności, a także przydatną wiedzę. Pomagając mogę także poznawać nowych ludzi, a może nawet ich uszczęśliwiać. Działanie w wolontariacie szkolnym uwrażliwiło mnie na cudze potrzeby i uczucia, przez co teraz mogę sądzić, że jestem lepszą wersją siebie.”

Julia

Obraz


„Od początku zaangażowałam się w wolontariat. Dzięki niemu poznałam wielu wartościowych ludzi, którzy zarażają dobra energią. Uśmiech na twarzy osób, którym się pomaga jest bezcenny i daje ogrom motywacji. Swoimi działaniami zachęciłam też inne osoby do pomocy. Dzięki wolontariatowi nauczyłam się również pracy w grupie. Warto pomagać, bo dobro powraca.”

Emilia

Obraz


„Wolontariat sprawia, że mogę przekazać choć trochę dobra osobom, które tego potrzebują. Pokazuje mi, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi i ile to dla takiej osoby znaczy. Łączy przyjemne z pożytecznym.”

Jakub